Rút gọn link miễn phí - Web rút gọn liên kết!

Để thực hiện rút gọn link, bạn hãy dán link cần rút gọn vào ô hiển thị sẵn trên website, sau đó nhấn vào nút lệnh rút gọn

Chúc mừng! URL của bạn đã được rút gọn thành công. Bạn có thể chia sẻ nó trên Facebook hoặc Twitter bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới.